Minipensioen: het is tijd voor kortere periodes van pensioen | The Volcano
1137
post-template-default,single,single-post,postid-1137,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Minipensioen: het is tijd voor kortere periodes van pensioen

Meer met minder. Wat is echt belangrijk? Familie, kinderen, ouders, vrienden en zorg ervoor.

Minipensioen: het is tijd voor kortere periodes van pensioen

In dit BLOG wil ik een nieuw concept bespreken: het Minipensioen. Het is geen officieel wetenschappelijk artikel. Het is meer een concept wat aanzet tot denken. Een concept dat veel beter past in de tijd waarin we nu en de komende decennia leven. Ik heb een aantal gegevens opgezocht ter ondersteuning van mijn blog. De insteek is: waarom gaan we nog steeds met pensioen op de pensioengerechtigde leeftijd van inmiddels 68, terwijl dit ook anders kan. Ik denk dat we vanaf jonge leeftijd Minipensioenen kunnen opnemen en dat daar overwegend meer voordelen dan nadelen aan zitten. Voor de mensen zelf, maar ook voor Nederland en de maatschappij waarin we wonen en de wereld waarin we leven.

Man en een vrouw, een stelletje hebben de keuze gemaakt om de tijd te nemen voor belangrijke dingen in het leven. Een goed gesprek met een kop koffie.

Concept pensioen

Zo dat is een gewaagde uitspraak mister Nieland! Yes, dat klopt. En dat ga ik hier toelichten. Here we go! Het concept pensioen is in Nederland op verschillende plaatsen ontstaan vanuit de industriële revolutie en heeft zich de jaren daarna verder ontwikkeld. Het idee is dat we voor de ouderen zorg dienen te dragen. Dat werd in het begin met wisselend succes uitgevoerd, maar later nam het vastere vormen aan door een aantal wetten die in de loop van de 19e, 20e en 21e eeuw zijn ingevoerd en aangepast. Door de toenemende vergrijzing en ontgroening is het pensioenfonds verder onder druk komen te staan. Even nog los van de gedachte of dit concept nog helemaal bij de 21e eeuw past.

Tijdens de pensioen doe je dingen die je ook in minipensioenen kan doen. Reizen, voor kinderen zorgen of tuinieren.

Pensioenfeiten

Eerst een aantal feiten op rij. De gemiddelde levensverwachting bij geboorte in 2017 was voor de Nederlandse man 80 jaar en voor de Nederlandse vrouw 83 jaar. De levensverwachting bij geboorte is voor mannen en vrouwen in de periode van 1950 – 2017 toegenomen met 10 jaar: van gemiddeld 70 naar 80 jaar. Dat heeft dus veel gevolgen gehad voor het pensioen, de AOW, de gezondheid, de bevolkingssamenstelling, etc. De AOW-richtleeftijd (Algemene Ouderdoms Wet; het wettelijk pensioen van de overheid), staat in 2018 op iets meer dan 66 jaar. Maar deze zal geleidelijk toe gaan nemen de komende jaren. De pensioenrichtleeftijd staat in 2018 op 68 jaar en zal net als de AOW leeftijd langzaam gaan stijgen. De AOW en het aanvullende pensioen dat is verkregen via werk tussen 25 en 65 jaar, vormen samen het totale pensioen. De gemiddelde verwachte lengte van het pensioen in Nederland is gemeten in 2009 en 2015 iets meer dan 15 jaar.

Travel, tijd voor dingen die jou echt raken. Reizen, hobby's, keuzes maken.

Minipensioen

Het pensioen zoals het nu bestaat is voor een groot gedeelte van de mensen in Nederland niet meer van deze tijd. We leven NU en niet over 20, 30 of 40 jaar als we met pensioen  gaan. Waarom zal je alle leuke of zinvolle dingen pas gaan doen als je met pensioen gaat? We worden gemiddeld ouder en voor arbeidsintensieve beroepen zoals een stratenmaker of timmerman is het aan het einde nauwelijks meer vol te houden. Tevens zit er ook een einde aan de groei van de arbeidsproductiviteit, van het continu werken onder hoogspanning. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat betekent dat er een andere manier gevonden moet worden om hier vorm aan te geven. Daarom schets ik hier een mogelijkheid en ik besef dat er veel meer mogelijkheden zijn, waarbij ik andere financiële bronnen niet mee neem (b.v. spaargeld of een erfenis). Hierbij ga ik uit van 15 pensioenjaren. In plaats van 15 jaar pensioen na je “werkleven” in een keer op te nemen, kan je 15 keer één jaar pensioen op te nemen. En dat doe je elke 3 jaar. Dat noem ik een Minipensioen. In onderstaand voorbeeld ga ik uit van 12 Minipensioenjaren en van een bruto maandbedrag dat stijgt gedurende het leven, gebaseerd op dit overzicht van het gemiddelde bruto inkomen per huishouden is in 2014. Het is een grove inschatting om als rekenvoorbeeld te gebruiken, zodat ik kan aantonen dat het ook anders kan dan het huidige pensioenstelsel.

Tijdens een minipensioen kun je je richten op wat je echt wilt. Bijvoorbeeld een goed boek lezen en een kop koffie drinken.

Rekenvoorbeeld

Pensioen:

→ 15 jaar pensioen gebruiken vanaf je pensioengerechtigde leeftijd

→ gemiddeld bruto maandinkomen: € 3.000

→ Totale kosten p.p. = € 3000 per maand x 12 maanden x 15 jaren = € 540.000

 

Minipensioen:

→ 12 x 1 jaar pensioen gedurende je hele leven

→ 3 jaar werken, 1 jaar Minipensioen, 3 jaar werken, 1 jaar Minipensioen, 3 jaar werken, etc.

→ gemiddeld bruto maandinkomen neemt toe met de jaren: € 2000 | € 2500 | € 3000

→ 1 – 4 = 4 x € 2000 x 12 maanden = €  96.000

→ 5 – 8 = 4 x € 2500 x 12 maanden = € 120.000

→ 9 – 12 = 4 x € 3000 x 12 maanden = € 144.000

→ Totale kosten p.p. = € 360.000

 

Door een minipensioen te nemen kun je een pitstop maken. En dan heb je tijd voor bezinning om over de belangrijke zaken van het leven na te denken.

Pitstop

Wat levert deze manier van Minipensioen opnemen ons nu op? Het levert het individu en de maatschappij veel voordelen op om op gezette tijden een pitstop te nemen. Ik noem hier een aantal voordelen:

  1. Het bespaart de Nederlandse staat geld. In mijn rekenvoorbeeld kom ik tot (540.000 – 360.000) € 180.000 besparing per persoon. Dat is uiteraard door te rekenen in een totaal.
  2. Een Minipensioen is een mooi moment voor reflectie. Wie ben ik? Doe ik de dingen die ik wil doen? Welke weg heb ik afgelegd? Welke koers ga ik varen?
  3. Het kan burn-out voorkomen en stress reduceren. Werkstress is beroepsziekte nummer 1. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8 miljard euro. Een flinke burn-out duurt gemiddeld 242 dagen en een minipensioen jaar 365 dagen…
  4. Een Minipensioen geeft je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het geeft ruimte om een betere connectie met jezelf te maken. Je kunt een opleiding, cursus of studie gaan volgen die je graag wilt. Of je kan gaan reizen of aan mantelzorg doen. Mensen gaan doen wat ze echt leuk vinden of waar ze goed in zijn. En niet wat ze moeten doen of waar ze denkbeeldig gevangen in zitten. Daardoor krijgen ze meer zingeving, meer welzijn, minder ontevreden mensen en minder verzuim.
  5. Door deze methode krijg je een betere arbeidsverdeling in Nederland. Op het moment dat jij een jaar met jezelf bezig bent, kan een ander jouw werk doen. En ja, op macroniveau heeft dat effect op de handelspositie van Nederland. Maar niet alles is uit te drukken in geld of groei. Je betaalt je hypotheek, je spullen, je auto, je opleiding, je kleding, met je tijd. Je eigen levenstijd. En die krijg je nooit meer terug, dus je kunt deze maar beter heel goed besteden.
  6. Doordat in onze maatschappij meerdere mensen op gezette tijden een bezinningsmoment nemen, zal er een transformatie plaats gaan vinden. Een transformatie die echt nodig is voor de ontwikkeling van de mensen de komende jaren. Het zal direct effect hebben door bovenstaande argumenten, maar ook indirect effect op onze kinderen (en hun kinderen), onze aarde en de maatschappij van de toekomst.

Doen waar je voldoening van krijgt. De FIRE beweging uit Amerika werkt hard en gaat tussen de 30e en 40e met pensioen om een zinvoller en rustiger leven te leiden.

FIRE beweging

Uiteraard is mijn voorbeeld niet nieuw en zijn er al verschillende bewegingen bezig met dit vraagstuk. In Amerika is er een groep mensen tussen de 30 en 40 jaar die zich de FIRE beweging noemen: Financial Independence, Retire Early. Ze hebben gedurende een aantal jaren heel hard gewerkt, ze stonden de hele dag aan voor het werk, ze verdienden relatief veel geld én gaven relatief ook veel uit, en ze woonden in de duurdere steden van Amerika. Ze zijn klaar met deze levenswijze en ze willen vroeg met pensioen. Zo kunnen ze rustiger leven met minder stress en de dingen doen die meer zin geven. Hoe dan? Door een financieel doel te stellen waar je van kunt leven (b.v. 1 miljoen dollar) door 5 of 10 jaar lang hard werken en veel te verdienen om dat te bereiken. En dan met pensioen gaan tussen hun 30e of 40e levensjaar.

Meer met minder. Wat is echt belangrijk? Familie, kinderen, ouders, vrienden en zorg ervoor.

Meer met minder

De FIRE beweging is het andere uiterste ten opzichte van het huidige pensioenstelsel In Nederland. Want als we ervan uitgaan dat je gemiddeld 80 jaar wordt: wat doe je met de resterende 40 of 50 jaar? Volgens mij zijn wij niet gemaakt om helemaal niets te doen op aarde. Uitzonderingen daargelaten dan..:-). Iedereen heeft volgens mij een hoger doel op aarde, iets te brengen en iets toe te voegen. Ergens tussen ons huidige pensioenstelsel en tussen de FIRE beweging in zit een manier die beter past bij de zeitgeist waarin we nu leven. In gesprekken met mensen rondom mij heen hoor ik dit vaker. Als ik met pensioen ga dan… of ik overweeg om een sabbatical te nemen. Waarom wachten? Waarom het niet gelijk toekomstproof aanpakken? Het is nu tijd voor verandering. Een Minipensioen levert veel op. Meer met minder. It’s a life rich on time and purpose, but short on luxuries. Tijd is het nieuwe geld.

Nou, ik ben benieuwd naar de reacties… :-). 

 

Geen reactie's

Geef een reactie